top of page

Iesnieguma veidlapa

Aizpildot šo veidlapu, Jūs varat iesniegt iesniegumus, informācijas pieprasījumus (piemēram, no arhīva vai reģistratūras) vai uzdot interesējošos jautājumus klīnikas vadībai.

 

Tie tiks izskatīti uzņēmuma noteiktajā kārtībā. Ja vēlaties saņemt oficiālu Cēsu klīnikas atbildi, lūdzam informācijas pieprasījumu iesniegt atbilstoši Iesniegumu likuma un Elektronisko dokumentu likuma prasībām, t.i., parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu info@cesuklinika.lv, vai sūtīt pa pastu uz adresi: Cēsu klīnika, Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101, vai iesniegt personīgi uzņēmuma lietvedībā.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Kāda ir kārtība informācijas (izziņas) saņemšanai no Cēsu klīnikas arhīva?

 • Informācijas sagatavošana un saņemšana no arhīva ir maksas pakalpojums saskaņā ar Cēsu klīnikas maksas pakalpojumu cenrādi

 • Informācija tiek sagatavota mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

 • Lai saņemtu izziņu, lūdzam aizpildīt augstāk redzamo iesnieguma veidlapu. Informācijas pieprasījumu jāiesniedz, nosūtot uz e-pastu info@cesuklinika.lv, pa pastu uz adresi: Cēsu klīnika, Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101, vai jāiesniedz personīgi uzņēmuma lietvedībā.

 • Kad pieprasītā informācija būs sagatavota, ar Jums sazināsimies, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju.

 • Pirms informācijas izsniegšanas būs jāveic samaksa par pakalpojumu, samaksājot klātienē reģistratūrā vai pārskaitot maksājumu uz Cēsu klīnikas kontu. 

 • Rekvizīti 
  SIA "CĒSU KLĪNIKA",
  Slimnīcas iela 9, Cēsis,
  Cēsu novads, LV4101
  Reģ. Nr. LV44103057729
  A/S SEB banka
  Konts Nr.LV11UNLA0050017396827
  A/S Swedbank
  Konts Nr.LV09HABA0001402048926

 • Vēršam pacientu uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem (02.07.2019. MK noteikumi Nr.300 “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr. 265 “Medicīnas dokumentu lietvedības kārtība” 35.8 apakšpunktu) slimības vēsturu glabāšanas termiņš ir 40 gadi. Līdz ar to SIA “CĒSU KLĪNIKA” arhīvā glabājas Cēsu rajona slimnīcas dzemdību vēstures, grūtnieču, dzemdētāju un nedēļnieču hospitalizācijas reģistrācijas žurnāli; dzemdību reģistrācijas žurnāli un stacionāra pacientu medicīniskās kartes, kas nav vecākas par 40 gadiem. Senāku informāciju par dzimšanas faktu un medicīnisko palīdzību sniegt nevaram.

bottom of page