Iesnieguma veidlapa

Aizpildot šo veidlapu, Jūs varat iesniegt iesniegumus, informācijas pieprasījumus (piemēram, no arhīva vai reģistratūras) vai uzdot interesējošos jautājumus klīnikas vadībai.

 

Tie tiks izskatīti uzņēmuma noteiktajā kārtībā. Ja vēlaties saņemt oficiālu Cēsu klīnikas atbildi, lūdzam informācijas pieprasījumu iesniegt atbilstoši Iesniegumu likuma un Elektronisko dokumentu likuma prasībām, t.i., parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu info@cesuklinika.lv, vai sūtīt pa pastu uz adresi: Cēsu klīnika, Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101, vai iesniegt personīgi uzņēmuma lietvedībā.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra: +371 64125634

Seko mums

© 2020, Cēsu klīnika

Rehabilitācijas nodaļas reģistratūra: +371 64125746

Zvani tiek pieņemti

darbdienās  8.00 - 16.00

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube