• Cēsu klīnika

Klīnika top skaistāka

Updated: Jul 23, 2020

Cēsu klīnikā pašlaik ir ļoti aktīva darba periods, runājot ne tikai par medicīnisko aprūpi, bet arī lielajiem infrastruktūras uzlabošanas projektiem, kuru norise tuvāko mēnešu laikā kļūs redzama gan darbiniekiem, gan pacientiem un klīnikas apmeklētājiem.

Šobrīd tiek veikta būvniecības iepirkuma procedūra, taču pirmo vizuālo priekšstatu jau sniedz arhitektu biroja SIA “Nams” veidotās iekštelpu tehniskā projekta vizualizācijas, ārstniecības korpusa nodaļu izvietojuma plāni un apraksti, kas izvietoti Cēsu klīnikas 1.stāva gaitenī pie aptiekas.

Būvprojekts tiks realizēts divās kārtās, no kurām pirmā tiks īstenota ERAF projekta ietvaros.


Infrastruktūras pārbūves darbi un jaunu tehnoloģiju iegāde tiek veikta projekta Nr.9.3.2.0/18/I/019 “Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 85 % apmērā un 9% valsts budžeta finansējums.