• Cēsu klīnika

Parakstīts līgums ar arhitektu biroju SIA NAMS

Lai īstenotu Cēsu klīnikas ilgtermiņa mērķi attīstīt mūsdienīgu un kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu un medicīnisko tehnoloģiju pieejamību, sākts darbs pie Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes, kuru uzticēts veikt uzņēmumam SIA “NAMS”, kas uzvarēja iepirkumu konkursā. Būvprojekts un autoruzraudzība tiks realizēti divās kārtās, no kurām pirmā tiks īstenota ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/019 “Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē" ietvaros.

Attēlā no kreisās: SIA “NAMS” valdes loceklis Māris Malahovskis un SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa līguma parakstīšanas dienā


Projekta pirmajā kārtā tiks izstrādāts būvprojekts Iekšķīgo slimību nodaļas (4. un 5. stāvs) infrastruktūrai un divu liftu pārbūvei līdz pat to nodošanai ekspluatācijā. Savukārt otrajā kārtā būvprojekts tiks izstrādāts 3.stāva ambulatorajai nodaļai ar dienas stacionāru un rehabilitāciju, 2. stāva ķirurģijas nodaļai, kā arī ambulatorās pediatrijas kabinetam, darbinieku ģērbtuvēm un tehniskajām telpām.

Kopējais prognozējamais projektēšanas darbu un autoruzraudzības termiņš ir 28 mēneši. Pirmo kārtu, ietverot būvprojektu un tā ekspertīzi, plānots veikt deviņu mēnešu laikā.

Jau informējām, ka 2018. gada nogalē Cēsu klīnika un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 85% apmērā, un 9% ir valsts budžeta finansējums.

Dalāmies pieredzē ar RAKUS galvenajām māsām

Ceturtdien pēcpusdienā Cēsu klīnikā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas aprūpes vadītajās – galvenās māsas. Cēsu klīnikas aprūpes komanda – galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja–Gruntmane ar virsmāsām –  iepazīstināja kolēģes ar māsu darbu klīnikā un klātienē arī Vidzemes Mazinvazīvās ķirurģijas dienas centrā. “Dalījāmies pieredzē par aprūpes dokumentāciju klīnikā un apmainījāmies ar viedokļiem par cilvēkresursu nodrošinājumu. Kolēģēm no Rīgas bijām sagatavojušas Cēsu pilsētas un apkārtnes skaistāko vietu apskates informāciju”, par galveno māsu vizīti ir gandarīta Taiga Galeja–Gruntmane. Arī viešņas bija iedvesmotas gan par tikšanos Cēsu klīnikā, gan mūsu skaistās pilsētas apskati.

Attēlā no koncertzāles “Cēsis” 6. stāva no kreisās: Inese Budzila, aprūpes direktore, Evija Apalīte, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” galvenā māsa, Vineta Elstere, stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā māsa,  Kristīne Bondareva, stacionāra “Gaiļezes” galvenā māsa un Daiga Rudzīte, stacionāra “Biķernieki” galvenā māsa.