SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


E-pieraksts


Uzmanību!
Jums tiek piedāvāts konkrēts pieraksta laiks. E- pieraksts bez sekojošas vienošanās pa telefonu vai e- pastu nav derīgs!
Aizpildiet e-pieraksta formu, lai pieteiktu vizīti pie ārsta Jums vēlamā laikā.
Vārds *

Uzvārds *

Personas kods *

Telefons *

E-pasts *

Pieraksts pie ārstniecības personas

Izmeklējumi

Vēlamais pakalpojuma saņemšanas datums *

Vēlamais pakalpojuma saņemšanas laiks *

Piezīmes

Pārbaudes kods *
check


* obligātie lauki