SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

Lietvede, tālr. 64125730

 fakss 64125785

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


Kontakti


CĒSU KLĪNIKA
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Administrācijas kontakti

Cēsu klīnikas valdes kontakti

Sabiedrisko attiecību speciāliste - Dace Valnere (dace.valnere@cesuklinika.lv)


DARBA LAIKI:

Administrācijas darba laiks vasaras periodā (līdz 30.09.2019): 

pirmdienās 8.00 - 18.00 (pārtraukums 30 min.)

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 
8.00 - 16.30 (pārtrauk. 30 min.),

piektdienās 8:00 - 14:30 
(bez pārtraukuma)

 

Pacientu apmeklēšana – katru dienu 8.00 -20.00

Pacientu izrakstīšana no stacionāra notiek darba dienās 11:00 - 16:00Rekvizīti
SIA "CĒSU KLĪNIKA",
Slimnīcas iela 9, Cēsis,
Cēsu novads, LV4101
Reģ. Nr. LV44103057729
A/S SEB banka
Konts Nr.LV11UNLA0050017396827
A/S Swedbank
Konts Nr.LV09HABA0001402048926

 

IESNIEGUMA VEIDLAPA:

Skatīties šeit