SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

Lietvede, tālr. 64125730

 fakss 64125785

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


ARODBIEDRĪBA

Cēsu veselības aprūpes darbinieku arodorganizācija (Cēsu VADA)

 
Cēsu VADA  darbojas kopš 1992. gada un ir viena no 96 arodorganizācijām Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībā (LVSADA), kura  apvieno 12 000 biedru. LVSADA biedri ir ārsti, citas ārstniecības personas ar augstāko un vidējo medicīnisko izglītību, sociālās aprūpes darbinieki, farmaceiti, jaunākais medicīniskais personāls, pasniedzēji, studenti, pārējie veselības aprūpes iestādēs strādājošie darbinieki. Lasīt vairāk par LVSADA šeit

Cēsu VADA saviem biedriem piedāvā:

•    labu attiecību stiprināšanu starp darbinieku un darba devēju;
•    garantētus veselībai drošus darba apstākļus;
•    sociālās garantijas;
•    bezmaksas konsultācijas dažādu ar arodbiedrības darbu un darba likumdošanas jautājumos;
•    iespēju saņemt nelaimes gadījumu veselības apdrošināšanu sev un 1. pakāpes radiniekiem līdz 70 gadu vecumam. Lasīt vairāk šeit.
•    mācību pabalstus , ja tiek paaugstināta kvalifikācija savā tiešajā darba jomā;
•    smagos veselības problēmu gadījumos izskata iespēju piešķirt materiālu pabalstu;
•    aizsardzību pie atbrīvošanas no darba;
•    juridisku aizstāvību darba tiesību jautājumos. Bezmaksas jurista konsultācijas klātienē Bruņinieku ielā 29/31-302, Rīgā vai pa telefonu.
•    saņemt svarīgu informāciju darbinieku avīzē un mājas  lapā www.lvsada.lv

Kontaktpersona: Cēsu VADA valdes priekšsēdētāja Valda Stanne
tel. 26376649; e-pasta adrese: valda.vada@inbox.lv

Arodbiedrības biedram ir tiesības:
•    saņemt arodbiedrības aizstāvību un atbalstu;
•    piedalīties savas arodbiedrības institūciju vēlēšanās, brīvi apspriest un izvirzīt kandidatūru arodbiedrības institūciju darbam, tikt ievēlētam;
•    saņemt jebkuru informāciju par arodbiedrības darbību, piedalīties arodbiedrības apmācībās;
•    brīvi paust un aizstāvēt savu viedokli un priekšlikumus, uzņemties iniciatīvu priekšlikumu realizēšanā;
Arodbiedrības biedra pienākumi ir:
•    iepazīties ar SIA „CĒSU KLĪNIKA” darba koplīgumu;
•    pildīt LVSADA Statūtus, kongresa, padomes, valdes un organizāciju lēmumus;
•    regulāri maksāt biedru naudu (1% no saviem ikmēneša ienākumiem);
•    izglītoties arodbiedrības mācībās;
•    iesniegt priekšlikumus darba koplīgumam, pildīt tā saistības;
•    piedalīties savas organizācijas un visas arodbiedrības pasākumos;
•    ievērot profesionālās ētikas normas, piedalīties veselības un sociālās aprūpes sistēmas pilnveidošanā.

Kā kļūt par arodbiedrības biedru?
  • Saskaņā ar LVSADA Statūtiem par arodbiedrības biedru var kļūt ikviens darbinieks, kurš strādā veselības un sociālajā aprūpe, kā arī studenti un audzēkņi, kuri mācās medicīniskā profila un sociālās palīdzības programmu mācību iestādēs un fakultātēs.
  •  Iestāšanās arodbiedrībā ir brīvprātīga. Ja vēlies kļūt par arodbiedrības biedru, Tev jāraksta iesniegums un jāiesniedz sava uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbinieku (studentu) arodorganizācijai.
  •  Iesniegumā ir jānorāda, ka Tu esi iepazinies ar LVSADA Statūtiem un atzīsti tos sev par saistošiem.
  •  Lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu arodorganizācijā pieņem arodbiedrības sapulce vai tās vēlēta institūcija (arodkomiteja vai valde).

Lai varētu argumentēti un precīzi izpildīt galveno darba aizsardzības mērķi - saglabāt darbinieku veselību un drošību, meklējiet informāciju LBAS   jaunajās rokasgrāmatās. Lasīt vairāk šeit.