SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

Lietvede, tālr. 64125730

 fakss 64125785

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


DARBA PIEDĀVĀJUMI

Piedāvājam atbildīgu un intensīvu darbu sakārtotā, drošā un radošā vidē, labvēlīgu un profesionālu kolēģu komandu, kā arī profesionālās izaugsmes iespējas un bagātu pieredzi
 
 VAKANCE
 KONTAKTPERSONA
 Iepirkumu speciālists - jurists
CV un motivācijas vēstuli var iesniegt e-pastā: liene.vegnere@cesuklinika.lv,  personīgi vai sūtīt pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, ar norādi „Iepirkumu speciālists-jurists” līdz 2019. gada 21. oktobrim, plkst.: 12:00. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2. kārtas pretendenti. 
Tālrunis uzziņām: 29326012, Liene Vegnere. 
Virsmāsa
darbam ķirurģijas nodaļā
Pieteikties, nosūtot savu CurriculumVitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 31. oktobrim uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv vai pa pastu. Adrese: SIA “Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov. Tālr. uzziņām: 29405685, galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane  
 Medicīnas māsa Operāciju blokā
Pieteikties, nosūtot savu CurriculumVitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 31. oktobrim ar norādi “Medicīnas māsa” uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv vai pa pastu. Adrese: SIA “Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov. Tālr. uzziņām: 29405685, galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane
Māsu palīgi/ sanitāri Iekšķīgo slimību nodaļā
Pieteikties, nosūtot savu CurriculumVitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 31. oktobrim uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv vai pa pastu. Adrese: SIA “Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov. Tālr. uzziņām: 29405685, galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane
 Apkopēja
Aicinām sūtīt CV un motivācijas vēstuli līdz 2019. gada 8.septembrim uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Sīkāka informācija pa tālr. 28653077,
apkopes  un veļas dienesta vadītāja Ilze Anckiņa 
 Otolaringologs
ambulatorajā nodaļā
Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Tālr. uzziņām 26569973, Inga Skrapce 
 Internists darbam dežūrās 
Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Tālr. uzziņām 26569973, Inga Skrapce 
Pneimonologs
darbam ambularorajā nodaļā 
Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz  e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.
Sīkāka informācija pa tālr. .26569973, Inga Skrapce 
Ķirurgs
Pieteikties, nosūtot savu CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi “Ķirurgs”  uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv,  vai pa pastu - adrese:
 SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.,  LV–4101, tālr. uzziņām: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce 
Traumatologs
Pieteikties, nosūtot savu CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi “Traumatologs”  uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv,  vai pa pastu - adrese:
 SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.,  LV–4101, tālr. uzziņām: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce
Ginekologs 
Pieteikties, nosūtot CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi “Ginekologs”  uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv,  vai pa pastu - adrese:
 SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.,  LV–4101, tālr. uzziņām: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce
Ārsts Neirologs
Gaidīsim CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi "Neirologs" uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Sīkāka informācija pa tel.26569973, Inga Skrapce