SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


DARBA PIEDĀVĀJUMI

Piedāvājam atbildīgu un intensīvu darbu sakārtotā, drošā un radošā vidē, labvēlīgu un profesionālu kolēģu komandu, kā arī profesionālās izaugsmes iespējas un bagātu pieredzi

 
 VAKANCE
 KONTAKTPERSONA
Virsārsts - Ginekologs, dzemdību speciālists
Lasīt vairāk šeit
Jūsu pieteikuma  vēstuli, CV  un  kvalifikāciju apliecinošas dokumentu kopijas ar norādi „virsārsts- ginekologs, dzemdību speciālists”,  lūdzam sūtīt valdes priekšsēdētajai Ingūnai Liepai uz e pasta adresi: inguna.liepa@cesuklinika.lv   vai  SIA „CĒSU KLĪNIKA”  juridisko adresi: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.  Tālrunis informācijai  29477253.
Apkopēja
Lasīt vairāk šeit


Lūdzam sūtīt savu CV un pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus  līdz 2017.gada 27.decembrim  ar norādi „Apkopēja”: uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv pa pastu: Slimnīcas iela 9, SIA „Cēsu klīnika”, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Sīkāka informācija pa tālr. 29276572, ēku ekspluatācijas daļas vadītājs M. Priede
  Ārsts Ķirurgs
Lasīt vairāk šeit
Kontaktpersona: - Lūdzam sūtīt savu CV un pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 2017.gada 30.jūnijam  ar norādi „Ārsts dežūrķirurgs”: uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, SIA „Cēsu klīnika”, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.Sīkāka informācija pa tālr. 29459876, galvenā ārste Anda Skrastiņa
Ārsts Internists
Lasīt vairāk šeit
Lūdzam sūtīt savu CV un pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 2017.gada 03.aprīlim,  ar norādi „Ārsts internists” uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, SIA „Cēsu klīnika”, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Sīkāka informācija pa tālr. 29459876, galvenā ārste Anda Skrastiņa
Traumatologs, ortopēds darbam dežurās
Lasīt vairāk šeit
Pieteikuma vēstuli, CurriculumVitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi „TRAUMATOLOGS, ORTOPĒDS”, lūdzam sūtīt uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, Adrese: SIA „ Cēsu klīnika” Tālr. uzziņām: 29459876 (galvenā ārste A. Skrastiņa)
  Ginekologs, dzemdību speciālists  neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai – dežūrās, aicinām sadarbībai arī rezidentus
Lasīt vairāk šeit.
Pieteikuma vēstuli, CurriculumVitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi „GINEKOLOGS,DZEMDĪBU SPECIĀLISTS”, lūdzam sūtīt  e- pastu personals@cesuklinika.lv.  
Adrese: SIA„Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.,
 Tālr. uzziņām: 29459876.
Anesteziologs  neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai – dežūrās, aicinām sadarbībai arī rezidentus
Lasīt vairāk šeit.
Pieteikuma vēstuli, CurriculumVitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi „ANESTEZIOLOGS”, lūdzam sūtīt  e- pastu personals@cesuklinika.lv.
 Adrese: SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov. Tālr. uzziņām: 29459876.
Kardiologs  ambulatorā  nodaļā, piedāvājam iespēju savienot ar  ehokardiogrāfijas metodes speciālista darbu Lasīt vairāk šeit.
Pieteikuma vēstuli, CurriculumVitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi „KARDIOLOGS”, lūdzam sūtīt  uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv.
 Adrese: SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.,  Tālr. uzziņām: 29459876.
Neirologs  ambulatorā  nodaļā
Lasīt vairāk šeit.
Pieteikuma vēstuli, CurriculumVitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi „NEIROLOGS”, lūdzam sūtīt  uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv.
 Adrese: SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.,  Tālr. uzziņām: 29459876.