SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


DARBA PIEDĀVĀJUMI

Piedāvājam atbildīgu un intensīvu darbu sakārtotā, drošā un radošā vidē, labvēlīgu un profesionālu kolēģu komandu, kā arī profesionālās izaugsmes iespējas un bagātu pieredzi

 
 VAKANCE
 KONTAKTPERSONA
Māsu palīgus/ sanitārus
Lasīt vairāk šeit
Pieteikties, nosūtot savu CurriculumVitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus  līdz 2018. gada 1.jūlijam  ar norādi “māsu palīgs/sanitārs”  uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv,  vai pa pastu - adrese: SIA -  „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.,  LV – 4101,   tālr. uzziņām: 29405685 -galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane
 Ārsts dermatologs
Lasīt vairāk šeit
Kontaktpersona: - Lūdzam sūtīt savu CV un pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 2018.gada 30. septembrim  ar norādi „Ārsts  dermatologs”:
uz e-pastu : personals@cesuklinika.lv , pa pastu: Slimnīcas iela 9, SIA „Cēsu klīnika”, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Sīkāka informācija pa tālr. 29459876, galvenā ārste Anda Skrastiņa

 Medicīnas māsas
Lasīt vairāk šeit
Pieteikties, nosūtot savu CurriculumVitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus  līdz 2018. gada 1.augustam  ar norādi “medicīnas māsa”  uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv,  vai pa pastu - adrese: SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.,  LV – 4101,   tālr. uzziņām: 29405685 -galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane
Medicīnas māsa
Lasīt vairāk šeit
 Pieteikties, nosūtot savu CurriculumVitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus  līdz 2018. gada 1.jūlijam  ar norādi “medicīnas māsa”  uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv,  vai pa pastu - adrese: SIA „Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.,  LV – 4101,  tālr. uzziņām: 29405685 -galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane
Operāciju māsa
Lasīt vairāk šeit
Pieteikties, nosūtot savu CurriculumVitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus  līdz 2018. gada 1.jūjijam  ar norādi “medicīnas māsa”  uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv,  vai pa pastu - adrese: SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.,  LV – 4101,   tālr. uzziņām: 29405685 -galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane
  Ārsts Ķirurgs
Lasīt vairāk šeit
Kontaktpersona: - Lūdzam sūtīt savu CV un pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 2018.gada 30. septembrim  ar norādi „Ārsts ķirurgs”:
uz e-pastu : personals@cesuklinika.lv , pa pastu: Slimnīcas iela 9, SIA „Cēsu klīnika”, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Sīkāka informācija pa tālr. 29459876, galvenā ārste Anda Skrastiņa
Traumatologs, ortopēds
Lasīt vairāk šeit
Kontaktpersona: - Lūdzam sūtīt savu CV un pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 2018.gada 30. septembrim  ar norādi „Ārsts  traumatologs, ortopēds”:
uz e-pastu : personals@cesuklinika.lv , pa pastu: Slimnīcas iela 9, SIA „Cēsu klīnika”, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Sīkāka informācija pa tālr. 29459876, galvenā ārste Anda Skrastiņa
 Neirologs

Lasīt vairāk šeit.
Kontaktpersona: - Lūdzam sūtīt savu CV un pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 2018.gada 30. septembrim  ar norādi „Ārsts neirologs”:
uz e-pastu : personals@cesuklinika.lv , pa pastu: Slimnīcas iela 9, SIA „Cēsu klīnika”, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Sīkāka informācija pa tālr. 29459876, galvenā ārste Anda Skrastiņa