SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


DARBA PIEDĀVĀJUMI

Piedāvājam atbildīgu un intensīvu darbu sakārtotā, drošā un radošā vidē, labvēlīgu un profesionālu kolēģu komandu, kā arī profesionālās izaugsmes iespējas un bagātu pieredzi
 
 VAKANCE
 KONTAKTPERSONA
 Medicīnas māsa
NMP un uzņemšanas nodaļā
Pieteikties, nosūtot savu Curriculum Vitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 30. decembrim uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv vai pa pastu. Adrese: SIA “Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov. Tālr. uzziņām: 29405685, galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane 
 Informācijas sistēmu drošības administartors

CV un motivācijas vēstuli var iesniegt uz e-pastu: dainis.ciguzis@cesuklinika.lv,  personīgi vai  pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, ar norādi „Informācijas sistēmas drošības administrators” līdz 2019. gada 21. novembrim, plkst.:12:00. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti. Tālrunis uzziņām: 22003962, Dainis Ciguzis. 

Māsu palīgus/sanitārus
Vidzemes mazinvazīvās ķirurģijas dienas centrā, operāciju blokā, iekšķīgo slimību nodaļā 
Pieteikties, nosūtot savu CurriculumVitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 30.novembrim ar norādi “Māsu palīgs/sanitārs” uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv vai pa pastu. 
Adrese: SIA “Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov. 

Tālr. uzziņām: 29405685, galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane  
 Medicīnas māsa Operāciju blokā
Pieteikties, nosūtot savu CurriculumVitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 30.novembrim ar norādi “Medicīnas māsa” uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv vai pa pastu. Adrese: SIA “Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov. Tālr. uzziņām: 29405685, galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane
 Apkopēja
Aicinām sūtīt CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Sīkāka informācija pa tālr. 28653077, 
apkopes  un veļas dienesta vadītāja Ilze Anckiņa 
 Otolaringologs
ambulatorajā nodaļā
Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Tālr. uzziņām 26569973, Inga Skrapce 
 Internists darbam dežūrās 
Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Tālr. uzziņām 26569973, Inga Skrapce 
Pneimonologs
darbam ambularorajā nodaļā 
Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz  e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.
Sīkāka informācija pa tālr. .26569973, Inga Skrapce 
Ķirurgs
Pieteikties, nosūtot savu CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi “Ķirurgs”  uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv,  vai pa pastu - adrese:
 SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.,  LV–4101, tālr. uzziņām: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce 
Traumatologs
Pieteikties, nosūtot savu CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi “Traumatologs”  uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv,  vai pa pastu - adrese:
 SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.,  LV–4101, tālr. uzziņām: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce
Ginekologs 
Pieteikties, nosūtot CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi “Ginekologs”  uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv,  vai pa pastu - adrese:
 SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.,  LV–4101, tālr. uzziņām: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce
Ārsts Neirologs
Gaidīsim CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi "Neirologs" uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Sīkāka informācija pa tel.26569973, Inga Skrapce