SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


ĒTIKAS KODEKSS

SIA "Cēsu klīnika" darbinieku ētikas kodekss! Skatīt šeit!


Ētikas kodekss nosaka ētikas pamatprincipus, lai nodrošinātu SIA „Cēsu klīnika” darba kultūru un vairotu pacientu un viņu piederīgo uzticību klīnikai, interešu konflikta risinājumus, darbinieku un amatpersonu tiesības un pienākumus un atbildību par Ētikas kodeksa neievērošanu!