SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


VĪZIJA / MISIJA / VĒRTĪBAS


MISIJA 
Sniegt iedzīvotājiem profesionālu medicīnisko palīdzību, izmantojot modernas diagnostikas, ārstēšanas un aprūpes metodes.

VĪZIJA  
Būt modernai medicīnas iestādei, kurā augsti profesionāla komanda nodrošina mūsdienīgu diagnostiku un ārstēšanu, garantē individuālu attieksmi pret katru pacientu un mājīgu ārstēšanas vidi.

VĒRTĪBASLojalitāte – apmierināts pacients, apmierināts personāls.

Profesionalitāte – kvalificēts personāls, orientēts uz nepārtrauktu profesionālās spējas pilnveidošanu un mūsdienīgu ārstēšanas un aprūpes standartu pielietošanu praksē.

Kvalitāte – starptautiskiem veselības aprūpes standartiem atbilstoši pakalpojumi ar mērķi uzlabot pacienta dzīves kvalitāti pēc iespējas īsākā laikā.

Atbildība – par darba rezultātiem, pacientu un darbinieku drošību.

Attīstība – energoefektīva ēka, mūsdienīga un mājīga vide, modernas diagnostikas, ārstēšanas un aprūpes metodes, nepārtraukta sniegto pakalpojumu klāsta paplašināšana, pamatojoties uz iedzīvotāju vajadzībām, izcils apkalpošanas serviss.