top of page

Kapela

Garīgā stiprinājuma piedāvājums

Kapelā esat aicināti pavadīt laiku klusumā un pārdomās. Ir iespējas lūgt pie altāra.

Lasīšanai ir pieejamas grāmatas – Bībele, lūgšanu un garīgā literatūra.

 

Iespēja pacientiem un personālam:

  • privātas sarunas ar dažādu konfesiju mācītājiem;

  • apmeklējumi nodaļās un palātās;

  • stiprinājuma saņemšana Sv. Vakarēdienā un grēksūdzes iespēja;

  • konsultācijas par svētdarbībām (kristībām, laulībām, izvadīšanu u.c.);

  • tematiski svētbrīži Baznīcas lielo svētku (Ziemassvētku, Lieldienu utt.) laikā.

 

Kapelā kalpo:

Cēsu Sv. Jāņa ev. lut. draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs.

 

Kontakttālruņi: 26173331 (Didzis).

Atjaunotā kapela Cēsu klīnikā tika atvērta un iesvētīta 2013. gada 29. maijā, piedaloties LELB Liepājas Diecēzes bīskapam Pāvilam Brūveram un Cēsu iecirkņa prāvestam Didzim Kreicbergam.

bottom of page