• Cēsu klīnika

Cēsu klīnikai jauna galvenā ārste

Updated: Jan 22, 2020

Kopš 23.jūlija par Cēsu klīnikas galveno ārsti kļuvusi galvenās ārstes vietniece dr. Inga Skrapce, savukārt ilggadējā galvenā ārste Anda Skrastiņa devusies godam nopelnītā pensijā. 

“Galvenā ārste Inga Skrapce ir erudīta, viņai piemīt augsta līmeņa diplomātijas spējas un atbildības sajūta, kā arī vīzija par Cēsu klīnikas attīstību. Apzinoties šī darba nozīmīgumu, galveno ārstu nomaiņa tika plānota jau laikus – gandrīz desmit mēnešus dr. Anda Skrastiņa un dr. Inga Skrapce strādāja plecu pie pleca, pamazām nododot pienākumus un atbildību jaunās vadošās ārstes pārziņā”, stāsta Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa. “Esam gandarīti, ka ārstniecības vadība nodota drošās rokās. Vēlam jaunajai galvenajai ārstei izturību un panākumus!” 

Dr. Inga Skrapce ir dzimusi Cēsīs un pašlaik dzīvo Raunā. Vidējo izglītību ieguvusi Cēsīs, DACVĢ. Studējusi Latvijas Medicīnas akadēmijas ārstniecības fakultātē, kuru absolvēja 2002.gadā. Pēcdiploma izglītību ieguvusi RSU kā laboratorijas ārste. Rezidentūras laikā strādājusi Rīgas pilsētas dzemdību namā par laboratorijas ārsti, bet pēc tam 15 gadus vadījusi NMS laboratorijas Cēsu filiāli. Cēsu klīnikā dr. Inga Skrapce sāka darbu 2018.gada martā kā ārste asins kabinetā, bet kopš pagājušā gada septembra veiksmīgi pildīja galvenās ārstes vietnieces pienākumus.