Cēsu klīnikas diagnostikas korpusa energoefektivitātes uzlabošana

Projekta nosaukums: “Cēsu klīnikas diagnostikas korpusa energoefektivitātes uzlabošana”, projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/015.

Projekta mērķis: samazināt  primārās enerģijas  patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības  SIA "Cēsu klīnika"  diagnostikas korpusa  ēkā Slimnīcas  ielā 9, Cēsīs, atbilstoši Cēsu novada  attīstības programmas investīciju plānam 2013. – 2021. gadam.

Projekta aktivitātes: veikt fasādes siltumizolāciju, cokola siltumizolēšanu,  pārsegumu siltumizolēšanu, stikla bloku mūra pārbūvi kāpņu telpās, ārdurvju nomaiņu, apkures sistēmas  viedās vadības uzstādīšanu un saules elektrostacijas izbūvi – monokristālisko saules paneļu uzstādīšanu elektroenerģijas ražošanai Klīnikas vajadzībām.

Finansējuma saņēmējs: SIA “CĒSU KLĪNIKA”

Projekta attiecināmās izmaksas: 1 088 715.92 EUR, tajā skaitā 730 000 EUR jeb 67,05 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums un 358 715.92 jeb 32,95% - Cēsu novada pašvaldības finansējums.

 

Publikācijas ar informāciju par projektu:

Cēsu klīnikai piešķirts finansējums energoefektivitātes uzlabošanas projektam

 

http://edruva.lv/laiks-kad-arstnieciba-jasavieno-ar-lieliem-buvdarbiem/

Publikācijas par projektu Cēsu klīnikas mājaslapā:

Parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes uzlabošanas projektam

Pabeigti Cēsu klīnikas diagnostikas korpusa siltināšanas būvdarbi