Cēsu klīnikas diagnostikas korpusa energoefektivitātes uzlabošana

Projekta nosaukums: “Cēsu klīnikas diagnostikas  korpusa energoefektivitātes uzlabošana”.

Viena no projekta aktivitātēm: Diagnostikas korpusa ārsienu un jumta siltināšana. Būvdarbu laikā tiks nomainīti vecie stikla bloki kāpņu telpās, nomainītas  ārdurvis, nosiltināts ēkas cokols, ārsienas un jumts.

2020. gada 24. novembrī parakstīts būvniecības līgums par būvdarbu veikšanu “SIA “CĒSU KLĪNIKA” "Diagnostikas korpusa energoefektivitātes paaugstināšana – fasādes vienkāršota atjaunošana".

Darbu veicējs: Personu apvienība, kuru pārstāv SIA “PRO DEV”, reģ. nr. 40003776456 un SIA “AIMASA”, reģ. nr. 44103032138,  juridiskā adrese: Drustu iela 1D, Rīga, LV-1002.

Būvdarbu būvuzraudzību veic SIA “Būvuzraugi LV”.

Darbu izpildes termiņš: Būvdarbu periods paredzēts līdz 2021. gada 31. maijam.