SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101
 Reģistratūra tālr. 64107072 
    Diagnostikas nodaļas
    reģistratūra
tālr. 64125634
    Uzņemšanas nodaļa tālr. 64107061
    Lietvede tālr. 64125730
     FAKSS - 64125785
e -pasts: info@cesuklinika.lv

MEDICĪNISKĀ MĀJAS APRŪPE

mob. tālr. 26636234

VESELĪBAS APRŪPES CENTRS (Poliklīnika)
Palasta iela 15, Cēsis


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 

 


DIENAS STACIONĀRS

       Viena no mūsu klīnikas sastāvdaļām – vieta, kurā cilvēks pavada dienas daļu veselības uzlabošanai, saglabājot ikdienas aktivitāti mājās un darbā. Pacients dienas stacionārā  ik dienas konsultējas ar ārstu par veselības stāvokli, iespējamām korekcijām ārstēšanās gaitā, saņem nozīmētos medikamentus , fizikālās terapijas procedūras, fizioterapiju, ķirurģisko profilu pacienti tiek izoperēti. Dienas stacionārā ārstē pacientus ar sirds asinsvadu , elpceļu, gremošanas , nieru un urīnizvadsistēmas, nervu sistēmas slimībām, operē ķirurģiskā, traumatoloģiski – ortopēdiskā, ginekoloģiskā profila pacientus. Pacientus uzņem ar ģimenes ārsta, speciālista vai klīnikas uzņemšanas nodaļas  dežūrspeciālista nosūtījumu gan akūtai, neatliekamai palīdzībai, gan īslaicīgas ārstēšanas kursam  hronisko slimību saasinājuma gadījumā, gan plānoto operāciju veikšanai. Nepieciešamības gadījumā strādājošiem pacientiem tiek izsniegta darba nespējas lapa.

Maksas pakalpojumu cenrādis -lejupielādēt šeit.

Apdrošināšanas polises darbojas saskaņā klīnikas un apdrošināšanas kompāniju noslēgtajiem līgumiem

Cēsu klīnikai noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas kompānijām:

Ø  BALTA AS
Ø  BALVA AS
Ø  GJENSIDIGE BALTIC AAS
Ø  SEESAM LATVIA AAS
Ø  BTA AS
Ø  ERGO AS
Ø  BALTIKUMS AS
Ø  IF Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvija
Ø  Baltijas Apdrošināšanas nams  

Pārējo apdrošināšanas kompāniju polises nepieņemam.

Pacientiem, kuri apdrošināti pārējās kompānijās, jāmaksā par ārstēšanos skaidrā naudā klīnikas kasē vai ar pārskaitījumu.

Kas jāzina pacientiem, kuriem paredzēta ārstēšanās Dienas stacionārā

 

  • Dienas stacionāri paredzēti pacientiem gadījumos, kad nav nepieciešama  atrašanās klīnikā pa nakti.
  • Pacientu uz dienas stacionāru nosūta ģimenes ārsts vai ārsts speciālists.
  • Stacionēšana dienas stacionārā jāsaskaņo ar dienas stacionāra ārstu, kurš pacientu pieraksta rindā uz konkrētu datumu.
  • Pacientam, kurš nosūtīts uz dienas stacionāru , jāierodas tajā no plkst. 7.30 līdz 17.00, par laiku iepriekš vienojoties.
  • Pacientam jāņem līdzi nosūtījums, pase, apdrošināšanas polise, ja pacients ir apdrošināts, dokumenti, kas apliecina pacienta piederību personu grupai, kuriem paredzēti maksājumu atvieglojumi (politiski represētie, trūcīgie u.c.), istabas apavi un piemērots, ērts apģērbs. Jāņem līdzi zāles, ko pacients lieto pastāvīgi (asinsspiediena samazināšanai, diabēta kontrolei u.c.).
  • Dokumentu noformēšanu veic dienas stacionāra personāls.
  • Pacienta sagatavošanu operācijai (ja tāda paredzēta)  veic dienas stacionāra personāls.
  • Pirms izrakstīšanās no dienas stacionāra pacientam jāveic maksājumi par uzturēšanos dienas stacionārā.
  • Stacionārā veic ātru un kvalitatīvu ārstēšanu bez rindas gan pilsētas, gan lauku iedzīvotājiem.
  • Diagnostikai un ārstēšanai stacionārā pacienti pavada tikai dienas daļu, tādējādi saglabājot ikdienas aktivitātes mājās vai atsevišķos gadījumos arī darbā. Ja nepieciešams , tiek izrakstīta darbnespējas lapa.