SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


Par mums

 
Esiet sveicināti Cēsu klīnikā
daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcā, kurā gada laikā veselību atgūst ap 5000 slimnieku un 100 tūkstoši pacientu saņem ambulatorus un diagnostiskus medicīniskos pakalpojumus.
To nodrošina mūsu profesionāļu komanda, kas par savām prioritātēm ir izvirzījuši:
  •     pacientu un darbinieku drošību,
  •     medicīnisko pakalpojumu kvalitāti,
  •     augstu atbildību par uzticētajiem pienākumiem.
Veselība ir svarīgākais nosacījums kvalitatīvai dzīvei, kuru katrs cilvēks vēlas saglabāt pēc iespējas ilgākus sava mūža gadus.
    Mēs esam gatavi palīdzēt!

SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes vārdā –
Valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa

   

  SIA "Cēsu klīnika" ir 24 stundu neatliekamās palīdzības lokālā daudzprofilu slimnīca, kura kā patstāvīga kapitālsabiedrība darbojas kopš 2010. gada 1. janvāra, kad tā pārņēma visu labo pieredzi un tradīcijas no pašvaldības aģentūras "Cēsu rajona slimnīca". SIA "CĒSU KLĪNIKA" ir Cēsu novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. 
Cēsu klīnika ir ierindota augstākā līmeņa lokālo slimnīcu grupā gan pēc valsts finansējuma apjoma (līgums ar Nacionālo veselības dienestu), gan pēc veiktā darba apjoma (apkalpoto pacientu skaits).
Klīnika nodrošina 24 stundu neatliekamo palīdzību, stacionāro un ambulatoro ārstēšanu, sniedzot iedzīvotājiem stacionāro veselības aprūpi akūto un hronisko slimību gadījumā, plānveida veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā, kā arī nodrošina speciālistu ambulatori konsultatīvo palīdzību un diagnostiku.     
 Klīnikas pacienti pamatā ir vēsturiskā Cēsu rajona iedzīvotāji, kā arī pieguļošo novadu iedzīvotāji no Valmieras, Limbažu, Valkas un Rīgas rajoniem.