SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


GARĪGĀS VESELĪBAS CENTRS

    
Garīgās veselības centra dienas stacionārs
         Pacientiem ar garīgās veselības traucējumiem dienas stacionārs ir nepieciešams, lai nedotos uz slimnīcu, bet tajā kopā ar speciālistiem- ārstu psihiatru, medicīnas māsu un sociālo darbinieku, pārvarētu slimības paasinājumu vai dekompensāciju.
         Psihiatrijas dienas stacionārā ārstējas pacienti ar ārsta psihiatra vai ģimenes ārsta nosūtījumu. Pēc ārsta psihiatra apskates, pacienti ar psihiskās veselības traucējumiem, kuriem nav nepieciešama ārstniecības personu uzraudzība un aprūpe visu diennakti, bet sakarā ar slimības paasinājumu vai dekompensāciju ir nepieciešama aktīva terapija vai terapijas korekcija un medikamentu maiņa ārsta uzraudzībā, kā arī psihosociāla rehabilitācija, un kuriem ir sociāli adekvāta uzvedība un pozitīva nostāja ārstēšanai, tiek nosūtīti uz Garīgā veselības centra dienas stacionāru.
         Dienas stacionārā tiek uzņemti pacienti ar šādiem traucējumiem:
•    Hroniskas psihiskas saslimšanas, visa veida garastāvokļa un uzvedības traucējumiem.
•    Pārejoši adaptācijas traucējumi, kas saistīti ar trauksmi un bezmiegu, nemieru.
•    Somatiskas saslimšanas (piem. ieilgušas sāpes) izraisīti garīgās veselības traucējumi: garastāvokļa un  miega traucējumi, trauksme, nemiers.
Nepieciešamības gadījumā pacientam izsniedz darba nespējas lapu.
Lasīt vairāk par psihiatriju, veģetatīvo distoniju un depresiju šeit.

   
 
  Garīgā veselības centra dienas stacionāra pacientu darbi tiek iekļauti periodiskās svētku izstādēs. Izstādes tiek izvietotas SIA "CĒSU KLĪNIKA" Slimnīcas ielā 9, Cēsīs 2. stāva gaitenī un ir atvērtas visiem interesentiem.

 

   
       

  Garīgās veselības centra dienas stacionāra darba laiks: 
Pirmdien, otrdien, trešdien no plkst. 8.00 - 15.00
Sīkāka informācija pa telefonu: 64123567 vai 64120338.
e-pasts:  gvc@cesuklinika.lv 

 
 
 
   Pacienti tiek pieņemti Veselības aprūpes centrā(Poliklīnikā)
 Adrese: Palasta iela 15, Cēsis.